Obavijesti

                                

Novosti

24. studeni 2016..

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE REKLAMNOG PANOA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Predmet ovog Javnog natječaja je zakup zemljišta u površini cca 15 m2 za postavljanje osvjetljenog s...više...
21. studeni 2016..

Plaćanje računa kod financijskih institucija

Od 21.11.2016 g. računi kod financijskih institucija ubuduće se ne mogu plaćati bez naknade za uslug...više...